Zvoleno nové předsednictvo KPV

Nové předsednictvo KPV zvolené na řádném sněmu ve dnech 17. — 18. října 2005.

Předseda

 • Dr. Naděžda KAVALÍROVÁ
 • Místopředsedové

 • HAJNÝ Jan
 • KOVAŘÍK Zdeněk
 • MÁLEK Jiří
 • ŠEDIVÝ František
 • ŠŤASTNÝ Mirko — 1. místopředseda
 • Členové Předsednictva :

 • ČEJKA Čestmír
 • BENEŠ Jan
 • KIESLINGER Ivan
 • MACEK Rudolf
 • PODPĚRA Josef
 • PROCHÁZKA Hubert
 • RAULÍM Otakar
 • ZAHRÁDKA František
 • ŽÍDEK Leo
 • Revizní komise –

 • HONÓVÁ Anna
 • ZNENÁHLÍKOVÁ Vlasta
 • VACULÍK Jaroslav
 • SUCHOMELA Josef
 • BLATNÁ Mil.
 • Smírčí komise –

 • RŮŽIČKA Miroslav
 • MRÁZEK Josef
 • PLOCEK Karel — předseda komise
 • VYMYSLICKÝ Petr
 • DUŠEK Karel