Zpráva pro členy KPV ČR

Jednorázově bude vyplacena částka 2.000,- Kč za náklady na pohřebné, kterou obdrží nejbližší pozůstalí po vězněném, kteří musí předložit kopii úmrtního listu a vrátit legitimaci zemřelého člena KPV do Prahy. Částka bude vyplácena se zpětnou platností od 1. ledna 2006. Nárok uplatňujte přes pobočku, ve které byl zesnulý(á) registrován.