Žofín 2008 – celorepublikové setkání politických vězňů

Úvodní slovo a moderování celého programu vedl Ing. František Šedivý, první
místopředseda KPV.

Následovaly proslovy a zdravice zástupců demokratických politických stran a shrnutím
setkání je:

Hodnotící zpráva a memorandum Konfederace politických vězňů České republiky
k celorepublikovému setkání politických představitelů s politickými vězni na Žofíně dne 1. května 2008

V krátkém zhodnocení tohoto setkání konstatujeme, že zde bylo — jako pokaždé
— z mnoha stran proneseno mnoho vstřícných slov vyjadřujících stanoviska
k vyrovnání se s minulostí, k nápravě současnosti a k zabezpečení naší
budoucnosti. Uvědomujeme si, že prosazování těchto úmyslů je provázeno velkými potížemi, ale
nevzdáváme se naděje, že dojde i k jejich uskutečňování.

Obracíme se proto na všechny přítomné i nepřítomné politiky dobré vůle
s výzvou, aby nalezli dostatek odvahy a dokázali vystoupit proti současné paradoxní situaci, kdy jsou
vinou zneužívaných principů demokracie u nás tolerovány extremistické organizace a napadány samotné pilíře morálky a občanského soužití. Všem veřejným činitelům,
kteří se angažují proti jakékoliv agresi a útlaku, vyslovujeme svou plnou podporu a dáváme jim
k dispozici své zkušenosti a svědectví o životě v době budování socialismu.

Hlavní náplní a lidským a politickým odkazem nás pozvolně, ale nezadržitelně
odcházejících politických vězňů komunistického režimu je nekompromisní odpor proti
každému zlu. A samozřejmě i jmenovitě proti komunismu, který své učení
o třídním boji a násilí plně uplatňuje ve své zločinecké praxi. Víme ze zkušenosti, jak se tváří humánně, pokud není u moci, a jak postupuje brutálně, když ji
uchvátí.

Je pouze jeden komunismus — nereformovatelný a totalitářský. A je pouze jeden antikomunismus —
zásadní a totální.

Taková je naše cesta, varování a sdělení pro budoucí i současnou generaci a pro všechny
zodpovědné představitele a občany našeho národa.

Leo Žídek (Zd.K)