ŽOFÍN 2008 — 40 let poté

Setkání se zúčastnili členové KPV z celé republiky, dále pozvaní hosté a představitelé krajů a Senátu. Přijeli i zástupci bývalých politických vězňů ze Slovenska a také prezident Inter-Asso pan Knězovič s manželkou.

Pořad uváděl Čestmír Čejka.

Program zahájil dětský sbor zpívanou státní Českou hymnou, pak následovala
národní písnička a zakončením byla píseň „Ach synku, synku,….“

Hlavní projev přednesl místopředseda Mirko Šťastný.

Místopředseda František Šedivý přečetl dopis zakládajícího člena K 231 Jiřího
Krupičky, který žije v současnosti v Kanadě.

Následoval slavnostní koncert v přednesu orchestru Národního divadla a jeho sólistů. Byl to hluboký kulturní zážitek a také proto byl na konci mohutně aplaudován všemi diváky.

Na závěr přečetl ještě projev za nemocnou předsedkyni Konfederace polických vězňů:

„Vážení hosté, vážení přátelé, bratři a sestry.

Připadla mi milá povinnost jako předsedkyni KPV ČR ukončit dnešní příjemné setkání a slavnostní ráz u příležitosti výročí K 231 a také Vám poděkovat za vaši účast, kdy jsme se opět v hojném počtu sešli.

Je však také moji povinností zdůraznit, že K 231 neuzavřel svoji činnost vstupem
spřátelených sovětských vojsk do ČSR, ale na jeho myšlenku navázaly aktivity celé řady
politických vězňů a zejména pak skupiny protikomunistických exulantů, žijících po celém
demokratickém světě.

Není tedy mezi K 231 a KPV ČR žádný předěl. Jde o jednotné dílo
československých občanů, kteří se postavili proti komunistické diktatuře všemi prostředky a nic nezměnili na tomto postoji. Protože právě ono je zárukou, zabezpečující svobodu a demokracii v našem státě.
Proto tedy jako předsedkyně KPV ČR Vás proto vyzývám, abyste neustali ve své rozhodnosti hájit
svobodu a demokracii a to za všech okolností, ať se to líbí komu chce a jak chce.

Vy, kteří jste vstoupili do odboje máte neopominutelné právo požadovat, aby tyto zásady byly
ctěny a respektovány politickou reprezentací našeho státu a to bez ohledu na ideové zaměření těchto
reprezentací.

Ještě jednou Vám děkuji za vaši účast a přeji Vám šťastnou cestu domů.

Naděžda Kavalírová“.

Březen 2008 — Zd. K.