Žili a žijí mezi námi – Zpravodaj 5-2011

Spolu s ním odešla legenda hradecké Konfederace politických vězňů, pobočky kterou zakládal hned
v roce 1989. Dokázal kolem sebe soustředit bývalé politické vězně a jejich příbuzné a byl hnací silou mnoha akcí, které se pod jeho vedení uskutečnily. Jeho vitalita a obětavost pro
nápravu křivd a nespravedlností komunistického režimu byla nezměrná a jeho iniciativa vedla
i k realizaci uznání zákona o III. odboji a byla nakonec v předvečer jeho
odchodu z tohoto světa uskutečněna. Dožil se jeho platnosti a dožil se i toho, že prezident republiky mu propůjčil jedno
z nejvyšších státních vyznamenání — Řád TGM k pří
příležitosti  státního svátku  28. října 2011. Již předtím obdržel
nejvyšší uznání — Cenu Františka Ulricha v Hradci Králové. 

S Karlem Páralem jsme se rozloučili 5. prosince 2011 — Zd. Ko