Žili a žijí mezi námi

Ruda byl následně přeložen na jiné tábory — na jáchymovsku i příbramsku, celkemsi
„odseděl“ 9 let kriminálů.

Původním povoláním kantor, kam se už nikdy nemohl vrátit a tak pro něho zbylo (jako provětšinu muklů)
stavebnictví v pardubickém Průmstavu… Náhoda nás svedla, když při jednéz cest
z Prahy v sedmdesátých letech mne oslovil pán a ptal se na moje jméno, že jsem mu povědomý.
Přestavil jsem se mu a on radostně zvolal : „To jsem rád, že se potkáváme po dvaceti letech“. Pak
následovalo vzpomínání na „lágrovou“ dobu, takže cesta do Pardubic nám byla velmi
krátká. Dlouho jsme se neviděli až po roce 1989 jsme se sešli na prvních setkáních muklů.
Následně jsme se vzájemně zvali na schůze KPV pardubické a hradecko pobočky.

Ještě v době jeho nemoci, krátce před smrtí byl osloven režisérem z ČT, aby řekl pár
slovo generálu Husníkovi, se kterým před zatčením sloužil u posádky v Čáslavi.
Bohužel, jehozdravotní stav už to nedovolil.

Ruda Šanda zůstane ve světlem ve vzpomínkách.

Zd. K.