Žili a žijí mezi námi – Zdeněk Kašpar

Zdeněk Kašpar od prosince roku 1989, kdy byla  i s jeho úsilím založena pobočka KPV obětavě
pracoval a pomáhal ostatním členům KPV pro navrácení majetků, které byly komunisty
v padesátých letech, na základě rozsudků zabaveny — ukradeny — komunistickými
funkcionáři. Takto pracoval i v ústřední zemědělské komisi KPV,  a s jeho
obětavou práci mohly být některé majetky — hlavně zemědělské usedlosti vráceny
původním majitelům.

V Hradci Králové velice pomohl pro výstavbu a pro odhalení pomníku
„Obětem komunismu“ před hlavním nádražím. V bratru Zdeňkovi Kašparovi ztrácíme
obětavého a spolehlivého člověka — bratra, který byl vždy ochoten pomoci druhým, bratrům
a sestrám v KPV.

Čest jeho památce — Zd. Kovařík  — předseda pobočky