Žili a žijí mezi námi: Vratislav Švéda

Vratislav Švéda byl v komunistických kriminálech více než 11 let.

V Konfederaci politických vězňů pracoval v havířovské pobočce.

Shodou okolností jeho smrt přišla krátce po smrti Milana Paumera, který s bratrem Vratislava
Švédy také se zúčastnil útěku na Západ.

Čest jejich památce.

Zd. K. — srpen 2010