Žijí a žili mezi námi – Jiří Materna z N. Paky

Nezapomeneme na  bratra MUKLA, který prožil svá mladá léta v kruté Leopoldovské
věznici, ale vrátil se nezlomen na duchu a se zdravým optimismem.  Po roce
1989 se opět zapojil do obnoveného skautského hnutí v Nové Pace odkud byl spolu
s dalším bratry skauty vyhnán  do komunistických kriminálů a koncentračních
táborů komunismu a pracovně se zapojil o do činnosti Konfederace politických vězňů — ČR.

Čest Tvoji památce a nezapomenutelné vzpomínání na Tebe, na Tvoji tvořivou obětavost
pro Skauty i Mukly. V duchu budeme stále s tebou. Děkujeme Ti.

Za KPV a skauty Zdeněk Kovařík — Kik.  Srpen —září 2010

Jiří Materna — třetí zleva, kliknutím lze fotografii zvětšit