Zemřela paní Hilda Čiháková-Hojerová

Již za nacistické okupace pomáhala převádět ohrožené osoby přes \"hilda-cihakova-hojerova-zofin-2006\"
hranice a v roce 1947 obdržela vysoké státní vyznamenání. Po únoru 1948 se nesmířila s nástupem komunismu a pokračovala v boji proti režimu. Za převádění uprchlíků do Německa a přípravu ozbrojeného povstání byla odsouzena k pětadvaceti letům vězení. Nakonec strávila devět let v komunistických věznicích, kde díky svému nezlomnému optimismu a naději pomáhala spoluvězenkyním lépe snášet tíži žaláře. I po propuštění byla perzekvována a teprve po roce 1989 se jí dostalo plné rehabilitace. Městská část Praha 13, kde řadu let žila, ocenila její zásluhy stříbrnou pamětní medailí a později čestným občanstvím. U příležitosti státního svátku 28. října 2006 jí prezident republiky Václav Klaus propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. stupně za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Do posledních chvil byla paní Čiháková — Hojerová velice aktivní, \"Naděžda
podílela se na činnosti Konfederace politických vězňů, účastnila se života stodůlecké farnosti i společenských akcí Prahy 13. Setkání s touto charismatickou osobností bylo pro každého velkým zážitkem. Pro svoji srdečnost, upřímnost a optimismus zůstane navždy v paměti všech, kdo ji poznali. Poslední rozloučení s paní Hildou Čihákovou — Hojerovou se uskuteční v pondělí 5. února ve 14 hodin v kostele Sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách.

Zdroj: Tisková zpráva Městská část Praha 13