Zemřel publicista a spisovatel Vladimír Bystrov, bojovník proti „říši zla“

Od roku 1990 publikoval především politické komentáře, ve kterých vždy hájil svobodu a lidská práva, a nijak neskrýval své ostře protikomunistické smýšlení. Stěžejním
tématem jeho práce byl život příslušníků první antibolševické emigrace z Ruska,
kteří na území naší země nalezli nový domov a po roce 1945 byli odvlečeni do stalinských
táborů, odkud se většina z nich nikdy nevrátila. Občanské a morální rehabilitace se dočkali
díky Výboru „Oni byli první“, který Vladimír Bystrov založil a vedl.

Na toto téma vydal řadu knih, mimo jiné Z Prahy do Gulagu aneb Překáželi, Únosy
československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945 — 1955 či Svobodná nesvoboda. Jeho
stěžejním dílem je Průvodce říší zla (2006), encyklopedie, která prostřednictvím
více než dvou tisíc hesel prezentuje fakta o všech ústředně řízených sovětských
koncentračních táborech. Jedná se o základní historické dílo, jaké
zatím nemá u nás ani v Rusku či jiné zemi obdoby.

V roce 2007 vyznamenal prezident Václav Klaus Vladimíra Bystrova Řádem Tomáše G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Za dlouholetou
dokumentační a publicistickou činnost na poli občanské a morální rehabilitace ruské
meziválečné antibolševické emigrace v Československu se stal v roce 2008 prvním
laureátem Ceny Rudolfa Medka udělované Nadačním fondem angažovaných nestraníků.

Autoři:ČTK-Zd.K.