Zemřel Ivan DEJMAL

Informovala o tom jeho manželka Kateřina. Ministrem životního prostředí byl v letech 1991 až
1992 ve vládě Petra Pitharta. Za zhruba rok a půl se mu tehdy podařilo prosadit a dokončit úplný
systém ekologické legislativy, zejména klíčový zákon o ochraně přírody a krajiny.

Počátkem normalizace byl dvakrát vězněn za podvracení republiky a za politické postoje v průběhu
výkonu základní vojenské služby. V žaláři strávil celkem čtyři roky. Hned v roce
1977 podepsal Chartu, ve které vedl environmentální skupinu a vydával Ekologický bulletin.

Po odchodu z ministerstva působil Dejmal jako tvůrce územních plánů a ekologických studií. Do širšího povědomí opět vstoupil v roce 2000 uspořádáním konference Tvář
naší země — krajina domova, na niž poslal svůj příspěvek i britský princ Charles.

Loni v prosinci byl zvolen místopředsedou rady nově vzniklého Ústavu pro studium
totalitních režimů
.

Zdroj — ČTK  

Aktualitu připravil: Zd. K.