Zemřel brig. generál v.v. Antonín Husník

V roce 1949 znovu zatčen — jako absolvent vojenské školy v Hranicích a následně
odsouzen komunistickou justicí na 11 let vězení. Věznění prožil v těch nejtěžších
věznicích a koncentračních táborech jako bylo  “Elko“, Nikolaj, Leopoldov a Valdice. celkem
více než 7 let věznění. Byl až do své smrti nesmiřitelným nepřítelem
komunistického režimu. Za účast ve dvou odbojích byl prezidentem republiky povýšen
do hodnosti brigádního generála a později vyznamenán státním
vyznamenáním. Od založení Konfederace politických vězňů v roce 1989 byl aktivním
členem pobočky KPV v Plzni a v té době pomáhal  bývalým spoluvězňům
ve vyřizování rehabilitačních nároků a aktivně pracoval ve vojenské sekci KPV.

Rozloučení s brig. gen. bude 7. dubna 2011 ve 14.oo hodin

Čest jeho památce

Zd. K.