Zdravice prezidenta republiky Václava Klause …

Za připomenutí stojí i ona lehkost, s jakou lze zneužít a proti lidem obrátit i taková, na první pohled pozitivní slova, jako je práce, pracující či solidarita. Jak lze s jejich pomocí šířit nenávist a ospravedlňovat perzekuci nevinných. Jak lze tuto oslavu změnit v demonstraci lidského ponížení a občanské bezmoci.

Někdy se zdá, jako by v naší veřejnosti vzpomínky na tuto dobu slábly a jako by sama naše veřejnost na ni nechtěla vzpomínat. Jenom proto se stalo, že o práci a o jejím svátku mohli v uplynulých letech na tomto místě hovořit někteří naši spoluobčané s nostalgií po dobách totality a s nenávistí ke svobodě a demokracii, díky nimž — paradoxně — i oni sami své názory dnes nemusejí skrývat. Proti těmto postojům je třeba rozhodně vystupovat a jsem rád, že jste to Vy, lidé, kteří mají nezpochybnitelné morální právo tak činit, kdo naši veřejnost na tyto věci neúnavně upozorňují a kdo ji učí nezapomínat na naši komunistickou minulost.

Pro mnohé z nás, kteří jsme v éře komunistické totality žili, leží na tomto dni stín vzpomínek, které mají hořký obsah. Proto je dobře, že jste se letos ke svému shromáždění sešli právě zde, na Letenské pláni, na tomto symbolu komunistického zneužívání svátku práce jak v minulosti, tak i v letech nedávných. Věřím, že Vaše aktivity povedou naši společnost k hlubšímu přemýšlení o minulosti a současnosti, a že nám všem budou varováním, poučením i inspirací.

Václav Klaus

V Praze dne 1. května 2006