Zdravice místopředsedy KPV Zdeňka Kovaříka na sněmu TOP 09

Naše předsedkyně Dr. Naděžda Kavalírová mimochodem byla opět zvolena do funkce předsedkyně KPV přednesla
zprávu o činnosti KPV a na závěr i úkoly, které jsou před námi. I my jsme
projednávali změnu stanov naší organizace, kde došlo k úpravě některých odstavců s možnou
perspektivou případného ukončení činnosti KPV.

V tom je rozdíl mezi námi a vámi. Vhledem k vysokému věku našich členů musíme
o případném ukončení uvažovat. Náš sněm rozhodl, že budeme existovat nejméně do prosince
roku 2013. Před námi jsou nemalé úkoly a jeden z nich je, že iniciujeme vytvoření
Mezinárodního muzea otrockých prací komunistického režimu ve Vykmanově. V tom
očekáváme podporu vašich poslanců a ministrů. A to je jeden z mnoha důvodů pro podporu vaší
pravicové strany a vaší pozice ve vládě a řízení státu.

Chápeme, že na vašich bedrech leží tíha odpovědnosti za současnou i budoucí ekonomickou perspektivu
této země. Chápeme i to, že vaše neústupná pozice v tomto programu vám v současnosti
mnoho popularity nepřinese, ale věříme, že národ pochopí hrozbu, která je v Řecku a současně
hrozí i dalším státům v Evropské unii. Vy provádíte prevenci, dá se říct i léčení hrozby možného státního bankrotu. Čtyřicetiletý
hospodářský a společenský marasmus komunistického režimu budeme pociťovat ještě mnoho a mnoho let.
Z něj ho mohou vyvést jen pravicové strany — mezi něž patříte — s odvahou říci
lidem, co je v budoucnu čeká, a jak těm, v současnosti tvrdým opatřením čelit a hlavně přesvědčit
pseudo socialisty, že socialismus a sociální chování s požadavky jejich představ je
neúnosný a bude i neuskutečnitelný. Světová realita hospodaření států je a bude daleko
tvrdší, než je v současnosti. Musíme se na to připravit. Bývalým slibům, „že všeho bude
v brzku dost“, už národ nevěří ale bohužel si mnoho našich lidí myslí, že lze bezedně
rozdávat a rozhazovat, protože „stát se musí postarat“!

Naše generace vám ve vaší budoucí práci mnoho fyzicky nepomůže, ale můžeme vám pomoct se zkušenostmi z minulého komunistického režimu s varování — nepracujte a nespolupracujte
s bývalými komunisty, protože jejich politika je záškodnická se sliby, které vždy společnosti
spíše škodily. Tito lidé se nikdy nemění a nezmění.

Děkuji vám za pozornost a přeji mnoho zdraví vám a zdaru vašemu sněmování.

Zdeněk Kovařík, místopředseda KPV