Zápis ze 14. pobočky – 5. 10. 2008

Ing. Bradík musí být ještě dopoledne v Kuksu, kde má důležité vystoupení —
proto jako první Vzhledem k tomu, že i my jsme časově omezeni, prosím aby dotazy na oba
kandidáty  byly věcné a stručné.

Ing. Pavel Bradík — hejtman Královéhradeckého kraje — člen ODS,
nejvýhodnější kandidát na post hejtmana je záruka pro náš pravicový program — pro
KPV Hradec Králové. Je pro nás znám jako jeden z iniciátorů „Čestných
uznání“ pro bývalé politické vězně , již v roce 1993 !! V dalších letech
byl a dosud je našim příznivcem.  Připomenout jeho zásluhu na přestavbu regionálního centra
— Pivovar.

MUDr  Leoš Heger — lékař — ředitel fakultní nemocnice — člen zastupitelstva
Města Hradec Králové (pozn. v komunálních volbách obdržel nejvyšší počet hlasů) ,
synovec bývalého pol. vězně Jiřího Hegera, který letos opustil navěky naše řady. Při návštěvě
prezidenta p. Klause v hradeckém kraji a návštěvě fakultní nemocnice řekl prezident,
že v osobě pana Dr. Hegera by viděl budoucího ministra zdravotnictví.

DOTAZY :

Ing. Pavel Bradík — ústavy a zařízení pro seniory v kraji, jaká je
perspektiva a možnosti pro nástup nás bývalých politických vězňů — ? LDN ?

-  konečné dobudování dálnice do Hradce a její pokračování

– dotazy z pléna-diskutována otázka školství — převažují humanitní
zájmy,       technické profese jsou nedoplněny.

Mudr. Leoš Heger  - zdravotní možnosti pro seniory a bývalé vězně,

– možnosti v domovech důchodců, penziony pro seniory, LDN — pro dlouhodobě nemocné

– dotazy z pléna  LDN bude v Hradci králové vybudována z bývalé interny
II

Při dotazech z pléna byly zodpovězeny, případně vysvětleny přednesené otázky.

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST NA SCHŮZI A PŘÁNÍ, ABY BYLY ZVOLENI, snad
i my —naše hlasy k tomu významně pomůžou.

 

ČLENSKÁ KPV — informace o zemřelých

 -    Slavnostní koncert 12. října
2008 v Praze-vstupenky—jízdné uhradí KPV

 -    pozvání  na 17. listopad 2008 — pondělí v 10,oo
hodin — setkání ke dni „Dne boje za 
svobodu a demokracii a znovu
vysvěcení  pomníku pro přemístění  v Hradci Králové

— Jáchymovské peklo — květen- námět — MMOP KR

-  slavností setkání na Hrade při 21. srpnu na pozvání prezidenta

-   Hostýn  2008 — zhodnocení

 -  10. ledna 2009 — členská schůze — příspěvky známky
do legitimací a volební schůze pro rok 2008.
          
                 

Plán v roce 2008 — KPV — HR.KR a v Praze — MENE TEKEL atd,

Slavnostní  20. výročí založení KPV Hradec Králové a ostatních poboček
v kraji

Prezentace knihy  od V. Růžičky — VYHNANSTVÍ -„Akce K“

            
                -  diskuze  -   HYMNA

Zd. Kovařík — předseda pobočky.