Žádáme radu ÚSTRu

Usnesení ze zasedání Rady KPV ČR dne 15. 05. 2013

1— Nesouhlasíme s personálními změnami, které od svého nástupu do funkce provádí současná ředitelka Mgr. Foglová. Tyto změny jsou ke škodě fungování
ÚSTR.

2 — Nesouhlasíme s tiskovou zprávou Rady ÚSTR ze dne 6. 5. 2013 k předložené koncepci Pavly Foglové. Nesouhlasíme s vysvětlením ředitelky Mgr. Foglové,
ohledně jejího plagiátorství, které se týká její předložené koncepce
ÚSTR, prezentované na jednání Rady ÚSTR při jejím zvolení. Žádáme, aby
zvážila své další setrvání ve funkci ředitelky ÚSTR.

3 — Žádáme Radu ÚSTR, aby bezodkladně vypsala výběrové řízení
na funkci ředitele ÚSTR.

4 — Žádáme členy Rady ÚSTR, kteří volbou Mgr. Foglové na funkci ředitelky
ÚSTR, destabilizovali chod Ústavu pro studium totalitních režimů, aby zvážili své další
působení v Radě ÚSTR.

5— Žádáme, aby prozatímním řízením Ústavu pro studium
totalitních režimů byl pověřen bývalý první náměstek plk. PhDr. Eduard Stehlík, který
je nezpochybnitelně odborně kvalifikovanou osobou.

V Praze dne 15. 05. 2013

Ing. František Šedivý- místopředseda KPV ČR — odsouhlaseno všemi zástupci poboček KPV ČR