Za Josefem Lesákem

Odešel tak poslední významný aktér událostí komunistického převratu. Jeden
z těch, který událostmi nebyl zaskočen a překvapen, ale naopak aktivně bojoval a burcoval druhé. Škoda, že takových rozhodných tehdy nebylo víc. Odešel ve věku nedožitých 89 let, ale s věčně
mladým nezdolným duchem.

Byl vynikající řečník. Vždy se obešel bez mikrofonu, jeho zvučný hlas se rozléhal auditoriem a jasně a srozumitelně promlouval k uším posluchačů. Jeho vystoupení byla rázná a vlídná
zároveň.Odráželo to jeho duševní vyrovnanost.

Bc. Jan Kopal 

Fragmenty — srpen 2009 — Zd. K.