XXIII. Jáchymovské peklo – 25. – 26. květen 2012

Přátelské setkání bylo opět v režii pobočky KPV — Karlovy Vary, které vedla sestra
Vlasta Preizlerová. Tomáš Bouška, Ph.D. předseda / chairperson

Setkání na hřbitově ve Slavkově bylo vzpomínkové. Zástupci a reprezentanti obcí, kraje a dalších veřejných orgánů položili květiny k uctění památky neznámých
zemřelých bývalých politických vězňů, kteří byli na slavkovském hřbitově pohřbeni.
U mikrofonu se postupně vystřídali zástupci parlamentu, kraje a obcí.

Následně přítomní hosté přejeli k Věži smrti, kde vzpomínka pokračovala
u pamětní desky na Věži smrti a přítomní přednesli své projevy a zdravice. Jednoznačně bylo
řečeno, že tato už národní památka musí být zachována jako memento zrůdnosti
komunistického režimu a jeho obětí a to nejen pro náš národ, ale pro ostatní svět.

Průvodním programem byla výstava, která dokumentovala dobu zrůdného komunistického
vládnutí v Československu.

V sobotu se konala vzpomínková mše svatá v kostele Sv. Jáchyma v Jáchymově. Po mši
byly položeny věnce a kytice od prezidenta republiky, zástupců Senátu, Parlamentu, kraje, a obcí.

Účastníci, kteří měli projevy ocenili muklovskou rodinu pro zachování tradice
„Jáchymovské peklo“ a zároveň upozorňovali na nebezpečný vzrůstající vliv
komunistů v současnosti

Zd. K