Vzpomínka na zavražděné, umučené, ale i pokřivené lidské duše

Popravy, justiční vraždy, koncentrační tábory, genocida, záměrně vyvolané hladomory…
Komunistické režimy po celém světě zlikvidovaly desítky milionů lidí. Neustále mluvíme
o odhadech, v Sovětském svazu 20—50 milionů, v Číně 65—80 milionů, v Severní
Koreji 2—3 milionů lidí. A mohl bych pokračovat smutným výčtem zemí, kde vládl
komunistický režim.

V Československu samotném napočítáme na 6—10 tisíc obětí. Zavražděných ve vykonstruovaných procesech, umučených a utýraných v pracovních táborech. Více jak
200 tisíc lidí bylo odsouzeno z politických důvodů k těžkým žalářům a dlouholetým trestům, na 20 tisíc jich šlo do pracovních táborů a uranových dolů bez
soudu… Kromě těžkých žalářů a vězení však komunistický režim zničil kariéru mnoha
talentovaných lidí, donutil inteligenci emigrovat nebo mlčet… Režim to byl zrůdný a zlý. Ničil lidi,
jejich duše, vzájemné mezilidské vztahy, děti udávali rodiče, rodiče děti, soused souseda…
Komunismus zničil vše, na čem může občanská společnost stavět.

U nás je i dnes komunistická strana stále součástí parlamentního systému
České republiky. Nejen, že se během uplynulých 19 let nepokusila o žádnou sebereflexi, ale kdykoli
může, vrací se svou rétorikou do dob před pádem železné opony. Leckteří to rádi
slyší, utopická představa, že se všichni budeme mít stejně dobře, že všechno bude zadarmo, je stejně
lákavá jako nereálná. Právě vidina „blaha bez práce“ nás přivedla
k toleranci režimu, který všechny ty, co se chtěli mít jinak, kteří chtěli přemýšlet a žít
svobodně, nemilosrdně ničil.

Dnešní den bychom si proto měli připomínat více než kdy jindy. Žijeme v době křehké demokracie,
kde často vítězí populismus nad zdravým rozumem. Žijeme i v době, kdy vítězí konzum a spotřeba nad plánováním budoucnosti, nad základními lidskými hodnotami. Toho promptně
využívají ti, kteří se chtějí za každou cenu dostat k moci. Dovolím si použít slova
Jana Pavla II.: „dějiny učí, že demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou a kamuflovanou
totalitu.“

Vzpomeňme tedy nejen na Miladu Horákovou, která byla právě v tento den popravena, ale symbolicky i na všechny další oběti hrůzného režimu, stejně jako na hrdiny, kteří se této krutovládě
vzepřeli.

Použité foto z Památníku Vojna u Příbrami.

Mé další články o tématu: Paměť národa aneb historie se opakuje…, O té
mladé demokracii
nebo Nehodlám tolerovat symboly
zla!

Zdroj: Richard
Sequens
, 27. 6. 2008