Výzva pro vdovy a vdovce

…rehabilitováni podle zákona č.82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 58/1969 Sb. a zákona č.70/1970 Sb., nebo podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zákona č. 633/1992 Sb. a zákona č.198/1993 Sb., nebo jejichž odsouzení pro trestný čin uvedený v § 2 zákona č.119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., bylo zrušeno cestou obnovy řízení, stížnosti pro porušení zákona anebo § 6 zákona č.198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, jimž nemohl být přiznán příplatek podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.

Protože po těchto občanech nepobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění, aby oznámili KPV ČR svá jména, data narození, rodná čísla a adresy spolu se stručnými údaji o svých zahynulých partnerech. Sdělené údaje budou využity při projednávání možnosti nové úpravy odškodnění.

Kontaktní adresa pro sdělení: Konfederace politických vězňů ČR, Škrétova 6, 120 00 Praha 2, k rukám tajemníka Zdeňka Pavelky.