Výzva na ochranu pomníčků popravených

Jednotlivé hroby jsou typizované podle schváleného projektu.

Za KPV — Naděžda Kavalírová, za výbor  SBPV  Stránský — Bergmann