Výzva k demokratickým politikům

Sebelepší účel nemůže omluvit navazování kontaktů s komunisty, kteří nedají nikomu nic zadarmo a dokáží využít každé situace k prosazování svých mocenských záměrů.

Za účinnější řešení považujeme očistu našich demokratických politických stran a jejich následnou dohodu, která bude vycházet vstříc především těm občanům, kteří touží po svobodném životě v míru a spravedlnosti.

Touto výzvou se na Vás obracejí političtí vězni — příslušníci třetího odboje a svědkové zločinů komunistické totality u nás.

Věříme, že nejsme sami.

MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR

Leo Žídek, předseda politické komise KPV ČR