Výzva a varování politických vězňů občanům České republiky

V podobné situaci plné nejistoty a obav z budoucnosti se nacházíme právě
v těchto dnech, kdy se po svévolně a účelově vyvolaném pádu vlády připravuje
nová vládní garnitura, vznikající pod nátlakem rozbíječů vlády
přecházející. V probíhajících jednáních o podobě nové
vlády se dělají nepochopitelné ústupky a nikdo ze stávajících politiků
není už schopen postavit se proti tomuto poraženeckému trendu.

V době prohlubující se hospodářské krize došlo takto u nás ještě
k daleko nebezpečnější politické krizi, která se po nedávném ovládnutí krajů
staronovými příznivci dřívějších struktur stala nejvážnější krizí od konce roku
1989.

Říkáme vám to, drazí občané, jako političtí vězni komunistického režimu
s bohatými zkušenostmi z poválečných let a z doby následovné totality, abychom
vás varovali před novou katastrofou, která nám hrozí nejen ze strany bývalých
uchvatitelů moci, ale i ze strany nerozvážných a nezodpovědných současných politiků. Ti
se nebudou rozpakovat potopit naši ekonomiku ještě hlouběji zvětšováním našeho státního dluhu.
Jejich cíl je jasný. Po neurčitém mezivládí se chtějí ústavní cestou
zmocnit vlády opět na dlouhé období.

Jsme svědomím a pamětí národa. Jsme ale na odchodu a nebudeme se již dlouho moci
podílet na utváření osudů naší vlasti. Nemuseli bychom se již zajímat o věci
veřejné, ani se příliš obávat o vlastní existenci a jak strávit poslední
léta zde na zemi. Jde nám však o budoucnost našich nástupců, naší mladé generace
a všech spoluobčanů.

Loď se potápí, ale kapitán a mnozí jiní lidé se domnívají nebo
jsou zcela přesvědčení, že se nic neděje. Život jde dál. Všichni přece máme svou zábavu,
své hry, své televizní seriály, supermarkety plné zboží, otevřené hranice
do celého světa, oblíbené bulváry, všudypřítomný sex i drogy a hlavně:
nedopřává se nám čas uvědomit si, jak nás ohrožuje zhoubná morální krize,
která je příčinou všech dalších kalamit. Mnohdy nás to ani nezajímá.

Varujme se slepé lhostejnosti. Lhostejnost zabíjí. Zabíjí demokracii, zabíjí naši
svobodu, zabíjí nás. Snažme se proto v příštích parlamentních volbách
svěřit svůj hlas jen těm kandidátům, jimž budeme moci v budoucnu důvěřovat a v případě jejich
zvolení na ně působit, aby vytvářeli lepší zákony než doposud. Naše výzva
se týká nejen podzimních voleb do parlamentu, ale i červnových voleb do Evropského
parlamentu. Chcete snad dát svůj hlas příznivcům bývalé zločinecké totality, kteří
se dnes opět domnívají a dávají to se vší drzostí okázale najevo,
že jsou těmi nejlepšími, kteří změní Evropu? Nevadí vám, že chtějí
přivést i naši vlast o půl století zpět — bývalí komunisté.

Chceme říct především naší mladé generaci, že to byla doba, kdy byly tisíce
politických odpůrců odsuzovány na dlouhá léta do komunistických věznic
a koncentračních táborů. Doba, kdy byli u nás mučeni a popravováni političtí
vězni a ve světě padlo jako oběť komunistických zhoubných idejí asi sto miliónů lidských
životů. Především mladé lidi chceme proto vyzvat, aby nedovolili obnovit u nás něco podobného
a aby se nebáli vstupovat do politiky a vytvářeli tak svou lepší budoucnost, než byla naše
minulost.

Mnoho času již nezbývá…

Duben 2009 -

MUDr. Naděžda Kavalírová,  předsedkyně KPV ČR

Ing. František Šedivý             1. místopředseda KPV
ČR

PhDr. Jiří Málek       
             místopředseda KPV ČR

Leo Žídek                    
          předseda politické komise KPV ČR

Zdeněk Kovařík      
                 místopředseda KPV -ČR