Významní odbojáři III. odboje Prezident udělil státní vyznamenání

 • Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny generálmajorovi Rudolfu Pernickému za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost
 • Generál Rudolf Pernický patří k významným osobnostem našeho zahraničního odboje za druhé světové války. Bojoval ve Francii a Británii, jako velitel výsadku byl shozen na území Protektorátu a poté se účastnil domácího odboje proti okupantům. V roce 1948 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 20 letům těžkého žaláře a strávil 11 let v uranových dolech. Celým svým životem je příkladem nesmírné lidské statečnosti. V uplynulých dnech prodělal velmi vážnou operaci, přesto se rozhodl se dnešního slavnostního ceremoniálu zúčastnit.

 • Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny generálmajorovi Josefu Buršíkovi in memoriam za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

  Generál Josef Buršík patřil k velkým osobnostem československého zahraničního odboje za druhé světové války. Účastnil se bojů u Sokolova, na Dukle a osvobozování Československa. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen ke 14 rokům žaláře. V roce 1950 se mu podařilo uprchnout na Západ. Žil ve Velké Británii, kde se výrazně angažoval proti okupací naší země sovětskými vojsky a za obnovení naší demokracie. Zemřel 30.června roku 2000.

 • Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka generálmajoru Stanislavu Hlučkovi za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva

  Generál Stanislav Hlučka prokázal hrdinství za druhé světové války jako stíhací pilot v bojích ve Velké Británii, Sovětském svazu a Slovenském národním povstání. Po únoru 1948 byl zatčen, vězněn a po propuštění řadu let perzekuován. Po listopadu 1989 se významně angažoval pro rehabilitace komunistickým režimem postižených veteránů druhé světové války. Od roku 1992 je předsedou Sdružení zahraničních letců.

 • Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka páterovi Martinu Františku Víchovi za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva

  Páter Martin František Vích byl v roce 1953 zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 10 let těžkého žaláře. V uranových dolech zachránil život spoluvězni zasypanému závalem, sám v dolech utrpěl těžké zranění s celoživotními následky. Po propuštění se na konci šedesátých let vrátil do duchovní služby a po téměř 4 desítky let do současnosti působí v českém Pošumaví, kde proslul svou výjimečnou obětavostí, humanismem a péčí o bližní.

 • Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy Dr. Paulu Millarovi za zásluhy o stát

  Dr. Paul Millar emigroval z ČR do Velké Británie po srpnu 1968 a od roku 1999 působí jako generální honorární konzul České republiky v Edinburghu ve Skotsku. Jeho mimořádná aktivita ve prospěch zájmů České republiky, při rozvíjení vztahů s našimi krajany i při organizování hospodářských a kulturních akcí podstatnou měrou přispívá k prohlubování vztahů mezi Českou republikou a Velkou Británií a reprezentaci naší republiky v zahraničí.

 • Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy PhDr. Jaroslavu Šedivému, CSc. za zásluhy o stát

  PhDr. Jaroslav Šedivý je významný český historik, disident a politik. Na počátku sedmdesátých let byl z politických důvodů vězněn, poté byl nucen vykonávat manuální profese. Po listopadu 1989 byl jednou z klíčových postav naší obnovené demokratické diplomacie. Působil jako náš velvyslanec ve Francii, při NATO, v Belgii a ve Švýcarsku a krátce zastával i funkci ministra zahraničí České republiky. Je rovněž znám svou odbornou historickou a literární tvorbou.

  (přepis Z.K. 28. říjen 2005)