Vystoupení předsedkyně Konfederace politických vězňů

K vašemu sněmování jste vybrali Žofín, jak je to symbolické, zde se rodila stanoviska
politické reprezentace Čechů již za Rakousko-Uherska. Pro KPV je Žofín rovněž symbolický, zde se sjednocovala
politická hlediska a cíle politických vězňů komunistického režimu. Zde byla proklamována
politická memoranda a rezoluce účastníků národního a demokratického odboje proti komunismu a tedy logicky členů K231 v roce 1968 a posléze KPV v roce 1990 a letech následujících. Na Žofíně jsme konali vrcholová celostátní setkání s představiteli parlamentních
demokratických stran. Na Žofíně jsme konfrontovali stanoviska těchto stran s našimi. S radostí
musím konstatovat, že jsme si právě s ODS a jejími názory nejlépe rozuměli. Proto
věříme v pevnou podporu ODS našich zájmů.

Jistě není jednoduché řídit věci veřejné po dvou obdobích, kdy v čele státu
stála socialistická strana formovaná krajním sociálním programem, na který
státní kasa neměla dost prostředků a navíc, když takovýto populistický program byl tak
lákavý. Ač jsme my — političtí vězni v průměru ve věku seniorském jsou nám kupodivu
jasné základní podmínky pro řádné a hospodářské formování
státu. Víme, že blahobyt nelze vyzvonit klíči, ani vykřičet na masových demonstracích. Pro
úspěch řádného fungování státu platí jen jedno přikázání, a to je
tvrdá, svědomitá a obětavá práce, protože nikdo nám nedá nic zadarmo. Možná, že právě náš seniorský věk nás zbavuje iluzí, že by takto koncipovaný program
přijímala současná koalice s nadšením. O to je to nesnadnější úloha pro ODS.
Úloha, jejíž řešení vyžaduje bezchybný výsledek, protože každá sebemenší chyba by
ODS politicky deklasovala. ODS musí mobilizovat všechny své odborné i morální síly, aby
tomuto úkolu dostála. Je to její velká povinnost už proto, že je první politickou stranou od vzniku
Československé republiky, která narušila socialistickou hegemonii naší politiky a upřímně řečeno,
hegemonii ne příliš prospěšnou sebevědomí našich občanů.

Musíme společnými silami, tedy vy mladí a my senioři učinit vše pro to, aby náš občan, občan
České republiky byl i individuálně sebevědomým na to, že je členem společenství českého
národa a právě v tom je největší odpovědnost ODS, tedy občanské strany jako takové. To říkáme my, bývalí političtí vězni, kteří jsme neváhali ohrozit a poté ztratit
svobodu nebo i život, právě pro nesmírnou cenu hodnot individuality pro svobodného člověka.

Dovolte mi vyjádřit vztah politických vězňů k sousedům. Naše způsobilost k demokracii a vnímání morálního kategorického imperativu ochrany svobody občana jsou našimi
základními devizami pro přímou politickou konfrontaci s partnery v EU. EU je pro
nás nezaměnitelný geopolitický partner, ovšem naznamená to, že by byl partnerem ideologickým.
Proto zdůrazňujeme euro-atlantické spojenectví, které nemá právo žádný z našich
partnerů narušovat. Znamená to, že věříme Spojeným státům americkým a s nimi hodláme
spolupracovat exkluzivně. To není otázka ideologie, to je otázkou důvěry v toho, kdo nám
v nejhorších chvílích našich dějin skutečně pomohl. Nejsme zvědaví na bratrství
z východu, není co očekávat od komunistické diktatury, třeba i modifikované na nové
ruské samoděržaví. I proto usilujeme o to, aby z naší politické scény zmizel
komunismus, ať je představován jakoukoliv formou a pragmatické úvahy vedly kohokoliv jinou cestou.

My, političtí vězni nepochybujeme, že to, co jsem zde vyslovila, je vám všem, delegátům kongresu, známo.
Jen jsem chtěla demonstrovat některé z našich úvah. Je v tom ovšem i naděje, kterou ve vás klademe, ať už jste v rolích poslanců, senátorů, primátorů, hejtmanů, ministrů,
premiérů, jakož i místopředsedu nebo předsedu Senátu a místopředsedu Parlamentu. Věřím, že mezi námi panuje shoda, a proto vám jménem KPV přeji z celého srdce další úspěšnou
politickou pouť.

Ale než skončím, dovolte mi, přednést přeci jenom jednu žádost na úplný závěr.
V nedávným dnech se konal v Senátu Parlamentu České republiky seminář k návrhu
zákona o třetím odboji. Političtí vězni na tento zákon čekají 10 let.
Dovolávám se odpovědnosti poslanců a senátorů ODS při schvalovacím procesu.

Děkuji za pozornost.

Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů — listopad 2007