Výstavy, které pořádá Kulturní dům – Ostrov v prostorách „Klášterního areálu“ v Ostrově.

Výstava — „III. odboj v Československu“ je tématicky zaměřená na vojenský odboj. Má cca 28 panelů. První — premiérová vernisáž byla v červnu
roku 2007 v prostorách Evropském parlamentu v Bruselu, kde se setkala s ohlasem. Autoři —
manželé Kratochvílovi, prezentují „vojenský odboj“ v padesátých letech, to je
ta část odboje, která nebyla dosud tak rozsáhle zpracovaná. Iniciátory — propagátory
této výstavy byli europoslanci pan Duchoň, paní Nina Škottová a pan Vlasák. Průvodní
dvojjazyčná publikace doplňuje její význam. Již na podzim roku 2007 byla první vernisáž
této výstavy v Hradci Králové a pak následovala další města.

V letošním roce měla úspěch v prostorách Senátu P ČR, potom opět v Hradci
Králové a v Jičíně.

Protože o výstavu byl zájem, byla provedena její replika se souhlasem autorů a tato je presentována
v České republice. Originál výstavy je putovně vystavován v USA a Kanadě.

Výstavy měly vernisáž v pátek 22. května 2009 při příležitost 20. Jáchymovského pekla za přítomnosti mnoha desítek bývalých politických vězňů
v důstojných prostorách bývalého kostela v klášterním objektu.

Výstavy budou přístupny veřejnost do začátku června, poté budou převezeny do Plzně, kde mají být inspirací pro maturitní práce plzeňských studentů.

Zd. K.