Výstava Zločiny komunismu — Lidé proti lidem

Nová expozice vznikla za pomoci Národního archivu v Praze, Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Hornického muzea v Příbrami a Kabinetu dokumentace a historie vězeňství Vězeňské služby ČR.

\"plakat-vystavy-lide-proti-lidem\"

Výstava bude otevřena od 1.  srpna 2006 a bude přístupná po celý srpen od 8.00 do 17.00 hodin, v dalších měsících jen o víkendech od 8.00 do 17.00 hodin. Zájezdy a školy se mohou domluvit na telefonním čísle 603 517 932. Výstava je součástí prohlídky srubu s průvodcem.

Nová expozice je výsledkem společné práce Muzea K-S 14 Králíky, Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR, Národního archivu v Praze, Kabinetem dokumentace a historie vězeňství Vězeňské služby ČR a Hornického muzea v Příbrami.

Výstava popisuje události po převratu v roce 1948. Návštěvník se může seznámit s politickými procesy a stalinskou justicí v Československu. Bude možnost shlédnout autentické dokumenty z procesů s Dr. Miladou Horákovou a spol., s církevními představiteli např. V. Tajovským a spol. a další případy. Veřejnost se dále bude mít možnost seznámit s méně známými fotografiemi z „železné opony“, strukturami Státní bezpečnosti, odposlechy a způsobem práce orgánů tehdejšího Ministerstva vnitra. Za významného přispění Kabinetu dokumentace a historie vězeňské služby ČR shlédnou návštěvníci dokumenty i exponáty vztahující se k Táborům nucených prací v 50. letech, k výkonu trestu odnětí svobody a trestu smrti. Na výstavě budou prezentovány dokumenty i exponáty se stručnými komentáři v autentické podobě. Výstava vhodně doplňuje výuku dějin státu a práva na středních i vysokých školách.

Některé důkazy o zločinnosti totalitního režimu v Československu v období 1948—1961 byly dosud publikovány jen mezi odbornou veřejností. Nyní jsou předkládány přístupnou a srozumitelnou formou široké veřejnosti.

Regionálně nejzajímavější je zveřejnění dokumentů o Centralizačním klášteře v Králíkách až do jeho zrušení a převedení pod Českou katolickou Charitu. Návštěvníci si budou mohou přečíst hlášení zmocněnců tehdejšího Úřadu pro věci církevní z Králík využívané Státní bezpečností v Hradci Králové a informace o zneužívání internovaných řeholníků v zemědělství na Králicku.

Z exponátů bude možné vidět:

  • odposlechové zařízení z 50. let; (Muzeum Policie ČR)
  • pomůcky a předměty „agentů chodců“; (Muzeum Policie, Muzeum K-S 14)
    imitaci samotky „korekce“ z 50. let;
  • imitaci vyšetřovny StB s dobovou záznamovou technikou; (Muzeum K-S 14)
    Zákon na ochranu lidově demokratické republiky a Zákon o Státním soudu s podpisem K. GOTTWALDA a představitelů tehdejší moci; (NA Praha)
  • zápisy z porad ministra spravedlnosti z 50. let z přípravy politických procesů; (NA Praha)
  • oprátku z let 1949—1954; (KDH VS ČR)
  • zbraně využívané jednotkami SNB a ostrahou Táborů nucených prací a  další exponáty.

Další informace jsou dostupné: http://www.militaryclub.info/cihelna