Výstava ve Strahovském klášteře

Výstava se koná pod záštitou arcibiskupa pražského a primase českého Miloslava kardinála
Vlka a pod patronátem Konfederace politických vězňů ČR.

Více informací naleznete na webových stránkách výstavy.