Výstava o pronásledování církve je putovní

Výstava byla instalována mj. v Plzni, Českých Budějovicích a v Olomouci a ve dnech 1.—30.
června ji lze zhlédnout také v Brně, v kostele sv. Jakuba. Poté bude přes prázdniny
umístěna v Památníku Vojna u Příbrami a v září se přesune do Liberce.

Výstava hovoří k návštěvníkům v dějinných souvislostech s důrazem na jednotlivé lidské osudy a přibližuje jednak hlavní rysy proticírkevního boje komunistického
státu, mocenské nástroje i konkrétní metody užívané k likvidaci
duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

Připomíná nejen osudy významných osobností, ale i méně známá fakta ze života jednotlivých kněží, řeholníků, řádových sester a laiků, kteří se stali terčem
komunistické perzekuce a patří k jedněm z prvních novodobých „vězňů
svědomí“. Expozice se zároveň dotýká dopadu rozkladných represivních metod
Státní bezpečnosti na církevní komunity, mezi něž rovněž patřilo získávání
tajných spolupracovníků z kněžských řad.

Ačkoli se tato etapa novověkých českých dějin týkala velkého množství lidí a zanechala
mnoho morálních a materiálních škod, nebyla veřejností po roce 1990 ještě
komplexnějším způsobem vyhodnocena a doceněna. Výstava tak mapuje bílá místa v našich
novodobých dějinách, zveřejňuje dosud nepublikované dokumenty z českých archivů
i soukromých sbírek a je využitelná i pro doplnění výuky dějepisu.