Výstava o III. odboji doputovala z Bruselu do Plzně

Díky úsilí českých europoslanců z klubu EPP-ED , tj. z klubu Evropské
lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů, Petra Duchoně, Oldřicha Vlasáka a Niny
Škottové a autorů výstavy Jana a Sabiny Kratochvílových a kolektivu, se uskutečnila v létě roku
2006 v Den památky obětí komunismu vernisáž výstavy „III. odboj
v Československu z pohledu hodnot EPP-ED“.
Výstava byla instalována ve výstavní
síni Evropského parlamentu v Bruselu a její realizace byla financována politickou frakcí
Evropského parlamentu (EP) sdružující poslance Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů) a Evropských demokratů (EPP-ED). Klubu poslanců EPP-ED patří veliký dík za to, že umožnil
tuto výstavu realizovat včetně průvodní publikace „III.odboj v Československu z pohledu hodnot
EPP-ED“. Výstavní panely zcela názorně v širokém spektru dokumentují a ukazují,
jaké nebezpečí komunismus stále představuje.

Vernisáže se tehdy zúčastnila delegace členů Konfederace politických vězňů (KPV) z několika krajů ČR
a díky spolupráci plzeňské pobočky KPV s ústředím KPV, jmenovitě předsedy plzeňské pobočky
J. Černohorského s místopředsedou KPV ČR Zdeňkem Kovaříkem byla výstava přenesena i do Plzně.

Symbolicky byla otevřena vpředvečer 80. výročí „VŘSR“ v prostorách SPŠ stavební
v Plzni. Až dokonce roku 2007 si ji tak mohou prohlédnou i ti, kteří neměli možnost zhlédnout
výstavu v Bruselu.

Výstava je velmi přehledná a v podstatě vystihuje celou šíři problematiky krutovlády
komunistického režimu a informuje o persekuci účastníků III. odboje i dalších občanů po únoru 1948. Díky iniciativě profesorky Ing. Jitky Maulové a díky vstřícnosti ředitele SPŠ
stavební Ing. Jaroslava Kunte se vernisáže zúčastnili zástupci plzeňské a klatovské pobočky
KPV i řada členů PTP.

Největší význam má tato výstava pro studenty SPŠ stavební a pro formování jejich
názoru na dějiny naši země. Myslím, že tato výstava může inspirovat řadu škol v Plzeňském kraji
k tomu, aby byla instalována i v jejich prostorách a pomohla „otevřít oči“ mnohým
dalším.

Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně a předseda Rady školy při SPŠ stavební

Související odkazy: