Výstava III. odboj v Československu zamířila do jižních Čech

Výstava se stala putovní, a to nejen v České republice, ale možnost zhlédnout ji měli
například i naši krajané v USA, Kanadě či Brazílii. Mimo jiné byla  instalována letos
v únoru také v Senátu ČR v rámci Mezinárodního festivalu proti totalitě MENE
TEKEL, na jaře pak ve Vědecké a studijní knihovně v Hradci Králové
a ve Valdštejnském zámku v Jičíně.

Akce se koná  pod záštitou předsedkyně KPV ČR MUDr. vlasak-vystava-3-odboj-jizni-cechy-rijen-2009
Naděždy Kavalírové  a primátora
Českých Budějovic Mgr. Juraje Thomy, který se také zúčastnil 13. října
2009 společně s dalšími osobnostmi Českých Budějovic slavnostní vernisáže. Expozici
dvaatřiceti panelů vhodně doplnilo květinové aranžmá Soukromě střední floristické školy z Hradce
Králové. Tato škola se již tradičně zúčastňuje obdobných akcí europoslance Oldřicha
Vlasáka a jejich nádherné vazby květin každého vždy zaujmou.  Sváteční
atmosféru umocnilo také vystoupení členky Filharmonie Hradec Králové japonské houslistky 
Megumi Tokosumi, která zahrála Dvořákovy a Mozartovy skladby, na závěr pak staré
japonské písně.  

Výstava, jejímž  autorem je  brněnský fotograf a výtvarník Jan
Kratochvíl,  připomíná totalitu komunistického režimu. Obsahuje výmluvné 
svědectví o systému, který pošlapal svobodu občanů. Je také výrazem
poděkování přímým účastníkům III. odboje v Československu — lidem, kteří
záhy rozpoznali ohrožení základních hodnot svobodného světa nastupujícím
komunistickým režimem a dokázali se mu postavit.

„Nacismus, fašismus a komunismus jsou totalitní režimy nám veskrze známé. Pro
nás Středoevropany představuje komunismus nejhorší zkušenost s totalitní mocí. Za činnost
proti komunistickému režimu bylo od února 1948 do listopadu 1989 odsouzeno
na 250 000 osob, 241 politických vězňů bylo popraveno a mnoho mužů a žen zemřelo
ve věznicích, koncentračních táborech a také na hranicích státu při pokusech
o emigraci. V táborech nucených prací bylo bez soudu dle zákona 247/48 uvězněno více než
80 000 lidí, velká skupina mužů sloužila vojenskou službu u tzv. pomocných technických
praporů (PTP). Brutálních trestů se dočkali i ti, kteří za 2. světové války
za svobodu bojovali, ale většinou na nesprávné „světové straně“, a zvláště ti,
kteří se postavili komunistické moci  v aktivním odporu.

Přestože nás historie varuje, komunistické myšlenky a chování jsou zde v České
republice stále silně zakořeněny. Proč vůbec ten stálý apel? Proč komunismus nenechat být a zapudit
tuto nepříjemnou vizitku lidstva? Protože hrozba komunismu je dnes více než aktuální,“ uvedl Oldřich
Vlasák ve svém úvodním projevu. Připomněl, že poslanci Evropského parlamentu
počátkem dubna 2009 přijali společné usnesení o svědomí Evropy a totalitě, v němž
žádají, aby byl 23. srpen vyhlášen Evropským dnem obětí všech totalitních
a autoritářských režimů.

„Evropa nebude sjednocena, dokud nebude schopna nahlížet na svoji historii jednotně, neuzná nacismus,
stalinismus a fašistické a komunistické režimy za společné dědictví a nepovede
otevřenou a důkladnou diskusi o jejich zločinech v minulém století,“ zdůraznil europoslanec Oldřich
Vlasák.

S jeho slovy se ztotožnil také primátor Českých Budějovic Juraj Thoma. Rád přijal
nabídku zaštítit tuto výstavu, neboť i podle něj je  nezbytné vynaložit iniciativu,
a především vzbudit zájem široké veřejnosti o tuto stinnou stránku naší
nedávné minulosti.  S pořadatelem výstavy Oldřichem Vlasákem se shodli na tom,
že je nutné poskytnout co nejvíce prostoru lidem, kteří se nebáli otevřeně proti
komunistickému režimu vystoupit a kteří jsou ve svých výpovědích přímým
důkazem jeho krutosti a antihumánnosti. A právě k tomu mohou sloužit takovéto expozice.  Proto
také ředitelka Jihočeské vědecké knihovny PhDr. Květa Cempírková uvítala tuto výstavu
v jejich objektu a věří, že ji zhlédne  velký počet návštěvníků,
zejména pak škol. Ty již projevily zájem hned v první den konání akce a před
vernisáží se na výstavě vystřídalo několik desítek středoškoláků.

V nejbližších dnech se do Českých Budějovic chystá také skupina členů Konfederace
politických vězňů ČR v čele s jejich opětovně zvolenou předsedkyní Naděždou Kavalírovou. 
Vedení knihovny  v této souvislosti plánuje pro veřejnost besedu s představiteli KPV
ČR.     

Oldřich Vlasák: „V těchto dnech si připomínáme již 20. výročí
od pádu komunismu pod náporem protestujících občanů nejen v naší republice, ale
i v další státech bývalého východního bloku. Dovolte, abych zmínil několik
důležitých událostí roku 1989, které provázely pád totalitního režimu
ve střední a východní  Evropě.
 

Únor-duben: rozhovory u kulatého stolu mezi polskou komunistickou stranou a hnutím Solidarita

Březen: Okolo osmdesáti tisíc lidí  se shromáždilo v Budapešti, aby protestovali
za demokracii. Vzniká kulatý stůl s opozicí.

4. a 18. června: Hnutí Solidarita vítězí  v prvních polosvobodných
volbách v Polsku

27. června: Rakouský a maďarský  ministr zahraničí společně 
přestříhávají ostnatý  drát na hranici

23. srpna: Vzniká Lidský řetěz v Pobaltí

11. září: 13 tisíc východoněmeckých turistů  překračuje maďarskou hranici
do Rakouska a také  v dalších  dnech je  odvážejí vlaky z naší
republiky  přes NDR do NSR

9. října: V Lipsku protestují  lidé v ulicích za demokracii

9. listopadu: Pád Berlínské zdi a o dva dny později   začali lidé
rozebírat nenáviděnou zeď

17. listopadu: Sametová revoluce v Československu

25. prosince: Rumunský diktátor Nicolae Ceausescu je popraven

Na závěr výčtu událostí si ještě  připomeňme rozpad Sovětského svazu v roce
1991.“

Eva Veselá — České Budějovice 14. října 2009 — Zd. K.