Výstava Do neznáma v Národním zemědělském muzeu

Kritická 50. léta jsou zde zachycena prostřednictvím dobových textových a fotografických
panelů a trojrozměrných předmětů. Přibližují nejen politickou situaci v naší zemi, ale především
nezákonnosti páchané na občanech vlastní země — mj. vystěhovávání sedláků,
vyvlastňování půdy a majetku, vysvětlují původ slova „kulak“, první a druhou vlnu Akce K.,
první pokusy o rehabilitaci v 60. letech, osudy vystěhovaných sedláků, průběh restitucí a obnovu
soukromého hospodaření a zemědělského podnikání v 90. letech.

Výstavu doprovází videoprojekce reportáží s rozhovory osob postižených
komunistickým režimem.

Výstava je určena především školám — lektorský program se zaměřuje na druhé stupně
základních škol, víceletá gymnázia a střední školy. Mladým lidem, ale
i široké veřejnosti chce Národní zemědělské muzeum Praha přiblížit historicky ne vždy
snadný život lidí v zemědělství a především nezákonnosti, k nimž docházelo
v době vlády komunistického režimu.

Tato výstava zároveň vytváří základ pro budoucí stálou expozici „Léta
zkázy a naděje“ připravovanou k otevření na jaře příštího roku na pobočce NZM Praha
v Muzeu českého venkova na Zámku Kačina u Kutné Hory. 

Místo: Národní zemědělské muzeum Praha (Malý sál v 1. patře),
Kostelní ulice 44, Praha 7

Výstava se koná od 14. prosince do 3. února denně od 9.00 do 17.00 hod.

Zd. Kovařík