Výroční členská schůze pobočky KPV Náchod

Úvodním slovem předsedy pobočky plk. Rudolfa Macka byla schůze zahájena minutou ticha za umučené a zemřelé, následovala slova předsedkyně Mudr. Naděždy Kavalírové, zdravici předal Mons. arcibiskup Karel
Otčenášek, slova politika přednesl senátor Jiří Liška a závěrečné pozdravení pronesl
starosta Náchoda Oldřich Čtvrtečka.

Následně byla zahájena pracovní část schůze, to je návrh nového výboru pobočky
Náchod. Přednesená kandidátka byla odsouhlasena a navržení kandidáti byli jednomyslně
schváleni v původním sestavení výboru pobočky.

Následoval návrh pro volbu do orgánů předsednictva: předsedkyně — Mudr. Naděžda
Kavalírová, návrh místopředsedů — Jiří Málek, Zdeněk Kovařík, František
Šedivý, Leo Žídek, Hubert Procházka, Čestmír Čejka, člen předsednictva — Ivan Kieslinger, Otakar
Raulím, Rudolf Macek, Milan Nerad, Josef Podpěra, Zdeněk Kovařík, Leo Žídek, Olga Konečná. Návrh
členů smírčí a revizní komise je podle stávajícího obsazení funkcí. Sněm se bude konat v říjnu v Olomouci. Dále byli navrženi delegáti na Sněm — Rudolf Macek, Jiří a Eva Rakovi a další 2 členové.

Ve volné debatě byla řešena otázka místní dopravy, zhodnocení publikací o době
neSvobody a její autorkou, zdravice hostů, oznámení činnosti pobočky Náchod v roce 2008 a nastíněn plán činnosti pro tento rok  s návrhem, aby některé akce — zájezdy —
byly společné s okolními pobočkami.

Závěrečná — zpívaná hymna ukončila program a společný oběd zachutnal všem
přítomným.

Únor — Zd. K.