Vstup návštěv i členů KPV ČR do budovy RRTV

Z důvodu vážného porušení pravidel vstupu do budovy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, vydáváme následující závazné rozhodnutí.
Znovu upozorňujeme na pravidla stanovená pronajímatelem prostorů pro KPV ČR.
Vstup do pronajatých prostor KPV ČR ve 4. patře výše uvedené budovy bude jen po předchozí domluvě a za přítomnosti místopředsedů KPV ČR ing. Františka Šedivého nebo Leo Žídka, popř. zaměstnankyně a členky KPV ČR ing. Blanky Matějíčkové.
Vstup návštěv i členů KPV ČR do prostoru za recepcí je možný jen v doprovodu jednoho z výše jmenovaných. Tato podmínka je a byla stanovena pronajímatelem objektu.
Děkujeme všem za pochopení.

V Praze dne 29.10.2018

Ing. František Šedivý

Leo Žídek

místopředsedové KPV ČR