Vrchní státní zastupitelství podá v kauze Horáková dovolání

Podle Vrchního soudu v Praze nebyla role Ludmily Brožové-Polednové v procesu s Miladou
Horákovou natolik zásadní, aby ji šlo kvalifikovat jako vraždu. Vrchní soud tak zrušil původní
rozsudek Městského soudu v Praze a její stíhání zastavil kvůli promlčení skutku.
Městský soud odsoudil Brožovou za spolupachatelství na vraždě k osmi letům vězení.

Právnička a politička Horáková byla za druhé světové války pět let vězněna, protože se zapojila do odboje proti nacistům. Po válce byla zvolena poslankyní parlamentu za národní socialisty. Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 odešla z politického života. Již
v následujícím roce ale byla zatčena a ve vykonstruovaném procesu pak v červnu 1950 odsouzena
k trestu smrti. Podle tehdejší obžaloby připravovala jako hlava spikleneckého centra návrat ke kapitalismu,
spolupracovala s dalšími zrádci režimu a agentům imperialistických mocností předávala
důležité informace.

Spolu s Horákovou bylo v procesu odsouzeno dalších 12 lidí: Jan Buchal, Záviš Kalandra a Oldřich Pecl stejně jako Horáková k trestu smrti, další čtyři na doživotí a pět dostalo různě
dlouhé tresty vězení. Horáková, Buchal, Kalandra a Pecl byli popraveni 27. června 1950.

Zdroj: ČTK, www.ceskenoviny.cz, 13. února 2007

Související články