Volba nového ředitele ÚSTR — protest

Těsně v době voleb jsme se dověděli, že historik Jiří Pernes se v roce 1988 stal posluchačem
Večerní univerzity marxismu — leninismu (VUML), což dotyčný před zvolením nikde neuváděl. Když tento
krok již po svém zvolení  vysvětloval médiím, vyjádřil se v tom smyslu,
že to byl přece zcela nevýznamný počin („prkotina“) a že každý z občanů
bývalého Československa nějakým způsobem prostituoval.

Jeho výrok nás pobouřil. Považujeme jej za urážku všech našich občanů, kteří
se nenechali komunistickým režimem zlomit a nepřijímali ponižující nabídky
a podmínky pro udržení nebo získání kariéry. Nabídka studia VUML byla určena
především nomenklaturním pracovníkům, u kterých se předpokládal vyšší stupeň
loajality, ne-li dokonce spolupráce s režimem. Jiří Pernes byl údajně k tomuto studiu donucen, ale
pravým důvodem byla zřejmě jeho snaha udržet se na vedoucím postu se všemi z toho
vyplývajícími výhodami. S absolventy této univerzity mohl režim počítat jako
s perspektivními a spolehlivými pracovníky pro další vyšší funkce.

Nás politické vězně, kteří jsme komunistické násilí odmítali i za cenu
ztráty svobody nebo výhodného zaměstnání, rovněž uráží, že Jiří Pernes
přehlíží nebo dokonce vylučuje existenci nedělnických profesí bez absolvování Večerní
univerzity marxismu — leninismu. Udivuje nás také jeho přepjatá obhajoba
a zdůrazňování, že se v jeho případě jedná vlastně jen o „prkotinu“.

Z těchto důvodů Vás vážení členové Rady ÚSTR vybízíme, abyste
uvážili naše námitky a přehodnotili své důvody pro zvolení historika Jiřího Pernese
do tak vysoce postavené a odpovědné funkce ředitele instituce, která pracuje s velmi citlivým
a závažným materiálem pro zajištění naší bezpečnosti a ochranu naší demokracie
a občanských svobod.

V závěru vyslovujeme  důrazný požadavek nové volby hlavy Ústavu pro studium totalitních
režimů, který nebyl v žádném případě spjat v minulosti s komunistickým režimem.
Současně požadujeme při případné volbě jiného ředitele, aby zájemci podávali a podali
pravdivé dokumenty o jejich minulosti v období komunistického režimu.

S pozdravemLeo Žídek, místopředseda KPV ČR, předseda politické komice KPV ČR

Zdeněk Kovařík, místopředseda KPV ČR

Ing. František Šedivý,  místopředseda KPV ČR

RNDr. Hubert Procházka,  místopředseda KPV ČR