Věž smrti se stala národní kulturní památkou

Poté se program přesunul k proslulé Věži smrti, kde bylo poprvé oficielně oznámeno, že Věž smrti
se stala národní kulturní památkou.

Tato skutečnost zavazuje nejen Konfederaci politických vězňů, ale i ministerstvo kultury a příslušné
instituce v jejichž kompetenci tyto objekty se nalézají — resp. vlastní.

Budou se zpracovávat návrhy k vybudování „MEZINÁRODNÍHO MUZEA OTROCKÝCH
PRACÍ * KOMUNISTICKÝH REŽIMŮ.

V sobotu se konal obvyklý program podle připraveného scénáře uveřejněného v programu:
kladení věnců u pomníku, projevy zástupců vlády — Cyril Svoboda, projevy poslanců a senátorů, hejtmanské projevy a dále zástupců měst a obcí.

Ve 12.00 hodin byla slavnostně představena, a arcibiskupsky posvěcena MONs. Karlem Otčenáškem hornická štola
Barbora, v prostoru nad těžní jámou Svornost. První návštěvníci si mohli sami
prohlédnout prostory a podmínky těžby — stříbra a posléze uranových rud.

Viz fotoreportáž z pátečního i sobotního Jáchymovského pekla

Prohlídka štoly organizována zhruba po 20 lidech v půlhodinových intervalech s velkým
zájmem, návštěvníků bylo cca 400 lidí.

Komentář a foto: Zdenek Kovařík

Nařízením vlády č. 170/2008 Sb., ze dne 28. dubna 2008, o prohlášení některých
kulturních památek za národní kulturní památky (Usnesení vlády č. 488;
částka 54 vyšla 19. května 2008), přibyla s účinností od 1. července 2008 mezi národní
kulturní památky. V příloze nařízení je upřesněno, že jde o stavební parcelu č.
93/1 na katastrálním území Dolní Žďár u Ostrova, přesný popis je „budova
věže smrti na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky“. V okolí byl tábor L a Vykmanov (dodnes je zde věznice). Podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jde o „kulturní památky,
které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa.“ Za NKP je
prohlašuje nařízením vláda České republiky a stanoví podmínky jejich ochrany. Ze zákona
tak náleží takové památce odpovídající péče a ochrana a měla by být
orgány státu a samosprávy na straně jedné a vlastníkem na straně druhé zabezpečena.

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg

jachymovske-peklo-2008-foto-zd-kovarik001.jpg