Vážení politikové, drazí spoluobčané,

Nechceme, aby se opakovaly chyby a zločiny posledních dvou totalit minulého století nebo abychom se stali oběťmi případného dalšího zla jako je komunismus, terorismus či bezbřehý liberalismus.

            Jako političtí vězni komunistického režimu a příslušníci třetího odboje jsme se proto vyslovovali na podporu demokracie, práva a spravedlnosti již před právě uplynulými volbami do sněmovny Parlamentu České republiky a činíme tak i nyní po tomto vrcholném občanském aktu. Bitva teď vlastně teprve začíná. Naše tak často a mnohými politiky zneužívaná demokracie je znovu ohrožována a většina národa touží po změně k lepšímu. A tak mnozí občané — nedávno ještě páni voliči — požadovali po svých volených kandidátech nápravu po všech stránkách, ale stále si neuvědomují, že kvalita vedení našeho státu je přímo závislá na tom, jak se změníme i my občané. Úroveň nejvyšších politických představitelů není dána vždy jen velmocenskými záměry, ale  především mravním potenciálem všech vrstev národa.

            Nepomůže nám poukazovat jen na aroganci někoho z těch nahoře, které jsme si špatně vychovali a zvolili. Je zapotřebí vykonat více. Požadavek nesmlouvavé a neústupné slušnosti ve spojení s rozvahou i při všech nynějších obtížných a tvrdých jednáních o našem novém politickém uspořádání je snad jedním z nejúčinnějších prostředků, jak zachránit naši budoucnost. Můžete si myslet něco o naivitě takového řešení a považovat vše za házení hrachu na zeď. Je to však možná poslední šance, i když výsledek se nemusí projevit okamžitě. Žijeme však pro budoucnost. Svou i svých dětí. A to stojí za to!

                                                                                                          Politická komise KPV ČR