Varování pro pobočky KPV

První faktura přišla na Muzeum Příbram, tak jsme to zaplatili, nevěděli jsme, zda místní
pobočka KPV si něco neobjednala. Další byla z Brna, naštěstí zavolali, tak to neplatíme a dnes
jsme dostali na ústředí další. Protože je nebezpečí, že podobné faktury pošlou
i dalším pobočkám, zveřejňujeme výzvu.

Ústředí KPV — ČR

Zd. K.

OMLOUVÁME SE, ŽE V DOBĚ ZVEŘEJNĚNÍ TENTO ČLÁNEK OBSAHOVAL PRAVOPISNOU CHYBU, REDAKCE.