Usnesení Rady KPV ČR k reportáži ze Sněmu KPV v České televizi

Jistěže v každém demokratickém uskupení existuje mnoho názorových proudů, které je
třeba vnímat a respektovat. Odlišné názory může projevit každý a každý je také
vyslyšen. Naše sdružení je postaveno na pevných základech demokratických principů a každý
z členů má stejný prostor pro angažovanost i pro kritiku.

KPV ČR je seskupení čestných lidí, kteří bojovali a bojují za svobodu a čest
člověka. Mají stejné osudy, ideály i stejný cíl.

Vedení KPV ČR bylo zvoleno pro nadcházející dva roky demokraticky. Delegovaní zástupci
ze všech poboček ČR volili svobodně tajnou volbou a dali tak hlas těm kandidátům, které si přáli
mít v čele KPV ČR.

Jiný postup zvolit nelze. Je bohužel smutným faktem a průvodním jevem každého demokratického
společenství, že musí odolávat tlakům „zvenčí“. Vždy budou existovat lidé,
kteří budou nespokojení a budou se snažit pošpinit a destabilizovat základnu KPV ČR.

My členové Rady KPV ČR na svém dnešním zasedání odsuzujeme takovéto
vměšování a deklarujeme pevnou společnou podporu předsedkyni KPV ČR Dr. Naděždě Kavalírové
a celému předsednictvu KPV ČR zvolenému na Sněmu KPV ČR v Olomouci ve dnech 11. až
12. října 2011.

V Praze dne 19. října 2011

Rada Konfederace politických vězňů

Předkládá: Pavel Horák — pobočka KPV ČR č. 60 Teplice   

(Zd. K.)