Účastníci protikomunistického odboja sa dočkajú morálneho odškodnenia

Protikomunistický odboj definuje zákon ako aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu prejavovaný od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989 verejnými občianskymi postojmi alebo činmi odporu. Zákon konštatuje, že protikomunistický odboj bol súčasťou studenej vojny vo svete a jeho účastníci boli aktívnymi bojovníkmi za slobodu a demokraciu. Zákon im dáva právo na plnú morálnu rehabilitáciu

Ustanovuje podmienky priznania postavenia účastníka protikomunistického odboja a pôsobnosť Ústavu pamäti národa na úseku starostlivosti o účastníkov odboja. Účastník protikomunistického odboja je občan, ktorý sa v rozhodujúcom období ako československý štátny občan staval na odpor proti komunistickému režimu ako člen ilegálnej organizácie, politický väzeň, člen zahraničného odboja či inou zjavnou formou odboja.

Účastníkovi protikomunistického odboja prináleží postavenie vojnového veterána podľa osobitného predpisu. O priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja rozhoduje Úrad pamäti národa na základe písomnej žiadosti.

Zákon tiež vymenúva ľudí, ktorí nemajú nárok byť zaradení medzi účastníkov odboja. Ide najmä o príslušníkov bezpečnostných komunistických služieb, armády či funkcionárov Komunistickej strany Československa.

Zdroj: www.sme.sk