Trikem proti komunismu opět v akci!

Kliknutím na animovaný obrázek se dozvíte více o výtvarné soutěži a akci,
jejíž výsledek bude vyhlášen na 1. máje na Žofíně.