Tisková zpráva sněm KPV ČR 2018, Praha 24.10.2018

Dne 24. října 2018 byl v Kongresovém centru Praha zahájen Sněm Konfederace politických vězňů České republiky (KPV ČR) 2018.

Hlavní body programu měly být:
Zpráva o činnosti KPV ČR za období od minulého sněmu.
Volba řídicích orgánů na další období.
Návrh a projednání dalšího působení KPV ČR v ČR s tím, že vzhledem k malému a stále snižujícímu se počtu žijících „skutečných“ politických vězňů, bude podán návrh na ukončení činnosti KPV ČR k 31.12.2019.
Informace o postupném vracení některých objektů, které byly v minulosti získány od státu pro KPV ČR, zpět státní správě s tím, že:
– tyto objekty budou moci být nadále využívány politickými vězni např. k rekreaci,
– státní instituce zajistí péči a důstojné zacházení s pamětními místy, které svou pílí KPV ČR vybudovala a které nebude mít sílu nadále důstojně udržovat.
Vzhledem, k tomu, že se na sněm dostavilo pouze 238 delegátů z 1430 pozvaných s platným hlasovacím právem a dle platných zákonů je takovýto sněm neusnášeníschopný, nedostaví-li se nadpoloviční většina pozvaných, byl sněm po sečtení počtu delegátů ukončen s tím, že bude vyhlášen termín nového náhradního sněmu.

Leo Žídek Ing. František Šedivý
místopředsedové KPV ČR