Tak konečně — ČT 2 vysílá příběhy Dcer

13. 7.    JSEM NA ZAHRADĚ — dokument o Věře Pavlovcové — 22.10 hod.

20. 7.    CESTA ZA OTCEM — dokument o Evě Langrové 

27. 7.    SPRAVEDLNOST HLEDEJTE U PÁNA BOHA — dokument o Markétě
Čermínové 

3. 8.      NEBOJIM SA HOVORIŤ — dokument o Margitě Zimanové 

10. 8.    JEDEN ŽIVOT — dokument o Lídě Voříškové 

17. 8.    DÁŠA SE VRACÍ  dokument o Dáše Stachové 

24. 8.    MÉMU OTCI — dokument o Miroslavě Bočkové

Související odkaz:

www.dcery.cz