Štětinova komise: KSČM není nástupkyní KSČ, ale její organizační složkou

PRAHA 18. ledna

Senátor Jaromír Štětina (za SZ), předseda Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM, informoval, že parlamentní Komunistická strana čech a Moravy (KSČM) odporuje zákonu č. 198/1993 o protiprávnosti komunistického režimu. KSČM totiž vznikla jako organizační součást Komunistické strany Československa (KSČ) v roce 1990. “KSČM tudíž není následnicí KSČ, jak prohlašují sjezdové dokumenty KSČM, nýbrž organizační součástí Komunistické strany Československa,“ upozornil Štětina.

Vyplývá to z dokumentu ministerstva vnitra, které ministerstvo poskytlo Štětinově komisi. Ministerstvo vnitra v době vzniku KSČM posuzovalo její stanovy a nedospělo k závěru, že by byly v rozporu s platnou ústavou a zákony. „Ubezpečuji Vás, že budete-li mít jakékoliv poznatky o tom, že KSČM jedná v rozporu se zákonem, bude jim Ministerstvem vnitra věnována náležitá pozornost,“ ubezpečil Štetinu současný ministr vnitra Ivan Langer (ODS).

Zdroj:  www.cesko.ihned.cz

Oznámení pro evidenci KSČM z roku 1990

\"vznik-kscm-1990.jpg\"