Státní svátek v Hradci Králové

Po důstojném aktu, položení věnců a květin k pomníku prvního prezidenta Tomáše Gariqua Masaryka, moderátor pozval k mikrofonu primátora Města Hradce Králové pana Ing. Otakara Divíška, který mimi jiné vzpomněl jednoho z “mužů 28. října 1918″ — Antonína Švehlu. Následovala vřelá slova paní biskupky církve Československé husitské z Ostravy a na její výzvu k následnému dvouminutovému tichu, uctění památky zesnulých, ztichla celé náměstí!

Slova bratra biskupa a člena KPV, MONs Dominika Duky jen ztvrdila význam celého shromáždění.

Potom následovala druhá část oslav u nedalekého pomníku Třem odbojům u místní Sokolovny, kam přešli všichni účastníci. Položením kytic k pomníku byl zahájen program, kde hlavní sovo měl předseda pobočky Konfederace politických vězňů Zdeněk Kovařík.

Vážení hosté, dámy a pánové. U tohoto pomníku se scházíme proto, abychom vzpomněli, a uctili památku těch, kteří se nedočkali prvního 28. října v roce 1918. Oni byli spoluzakladateli našeho státu a jim patří první pocta a čest, za to, že svobodná Československá republika začala existovat, rozvíjet se přes všechny počáteční potíže až do rozměru demokratického, samostatného, suverénního a respektovaného státu.

Nezapomínejme na ně, musíme být v našich vzpomínkách a dějinách na ně hrdí.

Vzpomeňme i na ty, kteří byli druzí a v boji je následovali proti nacistickému nepříteli, který chtěl vymazat z mapy světa nejen náš stát, naši republiku, ale i naše národy, občany, kteří v tomto státě tvořili dějiny i tehdejší současnost. Postavili se hrdě v boji za novou svobodu na frontách východní i západní Evropy i na bojištích v Africe. Nebyli sami, protože vnitřní domácí odboj se s nimi postavil bok po boku s odhodláním vydobýt opět ztracenou svobodu. V Hradci Králové je symbolem a připomínkou pro trvalou paměť památník I. II. a III. odboje zde u Sokolovny. Vryjme si do paměti vytesaná jména, místa bojů i utrpení. Mají nás varovat i naplňovat hrdostí, nezapomeňme na ně. Jsou v nich vytesány příběhy, životy a naděje mnoha tisíc hrdinů i obětí.

Neodmyslitelně mezi hrdiny a oběti obou světových válek patří i hrdinové a oběti III. odboje. Odboje proti komunistické zlovůli a zločinnosti k tomuto národu. A to tím spíše, že mnoho těch, kteří bojovali na bojištích obou světových válek, za naši státnost, byli za svoje záslužné činy ještě potrestáni a souzeni jako váleční zločinci, nebo vlastizrádci těmi, kteří naší republi-ku, naši samostatnost prodali komunistům a tehdejšímu Sovětskému svazu. Nesmíme zapomenout na jména těch, kteří dokonce dvakrát ve svém životě bojovali za svobodu a byli za to následně popraveni. Jména — generál Heliodor Píka, doktorka Milada Horáková a dalších více než 240 nespravedlivě odsouzených a popravených komunistickou justicí jsou varováním a připomínkou těm, kteří by chtěli zapomenout. Více než 240 tisíc dalších odsouzených, desetitisíce mladých lidí — vojáků nasazených do pracovních praporů, tisíce občanů internovaných v táborech nucených prací, a dalších 200 000 emigrantů. To jsou velice varovná čísla pro nás i naše děti. Pozor, toto je nedávná minulost, kterou si ještě pamatujeme, ale zapomínáme na ni.

Toto by měl připomenout druhý památník, památník obětem komunismu na Riegrově náměstí.

Oba tyto památníky nám sice připomínají boje za svobodu a demokracii, ale v zákonech a myslích chybí stále ještě právní uznání všech třech odbojů.

Proč.

Protože se bojíme nazvat zlo, zlem, a jednou pro vždy se řádně vyrovnat s minulostí a pojmenovat a odsoudit zločince. Je to neúcta k lidskému životu a neúcta těm, kteří životy a svoje zdraví za svobodu ostatních položili.

To je dluh, který musíme, i když dodatečně splatit.

O to Vás žádáme.

Za všechny účastníky III. odboje — Konfederaci politických vězňů, svazu členů PTP, TNP a ostatní, kteří nebyli pojmenováni ale důsledky komunistického režimu poznali, přeji Vám život v pokoji a splnění nadějí svobodných občanů velkého evropského společenství s budoucností, že již nikdy nebude třeba hrdinů a zmařených životů pro svobodu nás všech.

Naše země je ve svobodné a společné Evropě s jistotou bez dalších válek.

Važme si toho, ale nezapomínejme na minulost.

Přeji Vám mnoho krásných dnů a děkuji Vám za pozornost.

Následoval projev náměstka hejtmana pana Miroslava Plasse, který shrnul význam oslav tohoto dne u tohoto pomníku.

Závěrečnou státní hymnou se návštěvníci rozloučili s účinkujícími.

Obou slavností se zúčastnili mimo výše jmenovaných i europoslanec Ing. Oldřich Vlasák, senátor MUDr Karel Barták, náměstkové primátora, velitelé hradecké posádky a jejich zástupci, představitelé hradeckých církví, svazu PTP, YMCY, účastníci — důstojníci SBS druhého odboje, obce legionářské, Masarykovy společnosti a klubu Dr. Milady Horákové a další.

(Zapsal Zdeněk Kovařík — říjen 2005)