Stanovisko L. Žídka ke článku v Deníku ze dne 21. 9.

K zaměstnání Ing. Blanky Matějíčkové, dcery politické vězeňkyně, uvádím, že její práci na sekretariátě považuji za velmi potřebnou a efektivní. Jmenovaná pracuje nejméně dvakrát déle, než je její pracovní úvazek. Rovněž ostatní pracovníci na ústředí jsou plně vytíženi.

Na závěr podotýkám, že ne všichni členové KPV a lidé mimo Konfederaci mohou správně porozumět meritu celé záležitosti.

Leo Žídek

V Helsinkách dne 24. září 2007

Několik poznámek a vysvětlení k uvedenému článku z Deníku

Kandidaturu do Rady ČT jsem stáhl na poslední chvíli před termínem na podání přihlášky tím způsobem, že jsem přihlášku nepodal.

Nikdo z dalších členů KPV by již přihlášku v této době nestihl předložit kvůli schvalovacímu řízení a obstarání potřebných dokladů (lustrační osvědčení a výpis z trestního rejstříku).

Mé nepodání přihlášky bylo mým soukromým aktem. Není mi známo, že bych byl povinován tuto změnu ohlásit Předsednictvu KPV.

Jedním z důležitých důvodů, proč jsem se rozhodl nekandidovat, byla obava, že bych se nemohl plně věnovat práci ve své pobočce.

Je nutno rozlišit návrh na kandidáta do Rady ČT od organizace nebo od soukromé osoby. Každá soukromá osoba tak může učinit.

Návrh kandidatury Ing. Blanky Matějíčkové byl podán Dr. Naděždou Kavalírovou jako návrh soukromé osoby.

Stanovy KPV nezakazují zaměstnávat ve své organizaci příbuzné osoby.

Ing. Blanka Matějíčková, dcera politické vězeňkyně, je spolehlivou osobou s vysokým pracovním nasazením.

Je krajně nevhodné a nemoudré celou záležitost nafukovat a medializovat. Prádlo se má prát doma a ne na náměstí.

Jaké důvody vedly informátory tohoto případu k uveřejnění v tisku s rizikem skandalizace KPV shodou okolností právě před volebním Sněmem KPV v říjnu 2007?

Nestávají se tak tito informátoři bílými koni těch, kteří chtějí KPV uškodit?

Leo Žídek

V Praze dne 25. září 2007

Souvísející článek:

Nechceme být rodinný podnik, protestují političtí vězni, www.denik.cz, 21. září 2007