Stanovisko Konfederace politických vězňů České republiky k otázce přetrvávání komunismu v ČR

Vycházíme ze skutečnosti, že je pouze jedna a táž kontinuální komunistická strana, třebaže
se různě jmenuje. Tato strana vždy buduje svou existenci a své mocenské postavení na násilí,
prolévání krve, třídním boji a policejních totalitních praktikách. Byla proto
v České republice zákonem č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odporu
proti němu
odsouzena a prohlášena za organizaci zločinnou a zavrženíhodnou.

Své naprosto odmítavé stanovisko ke komunistické ideologii a k existenci komunistické strany a jí příbuzných organizací a hnutí opíráme o bohaté a neblahé
zkušenosti s komunismem v praxi, a také o znalost jeho zvrácených ideových základů.
Komunismus je nereformovatelný, a proto nelze věřit ani jeho stoupencům a představitelům v kterékoliv době,
v jakémkoliv prostředí a za jakýchkoliv okolností.

Zastánce komunistické ideologie a členy a představitele komunistické organizace naopak vyzýváme, aby
se vzdali komunistického učení i praxe, aby sami zrušili komunistickou stranu a aby důsledně a nepodmínečně
odsoudili všechny zločiny komunismu.

Teprve pak bychom je mohli přijímat jako rovnoprávné občany a mohli bychom uznat upřímnost úmyslů
jejich činů, například finanční příspěvek Miloslava Ransdorfa na vybudování pomníku
komunisty popravené Milady Horákové.

V souvislosti se svým odmítáním nestoudných praktik bývalých
i současných komunistů protestujeme proti rozhodnutí 57 poslanců za ČSSD a KSČM podat Ústavnímu
soudu návrh na zrušení Ústavu pro studium totalitních režimů. Jak může pan Zdeněk
Jičínský, bývalý komunista a socialistický zákonodárce, který se tohoto
úkolu ujímá po právní stránce, nechápat, že je to totéž, jako kdyby někdo po porážce nacismu žádal, aby se nekonal norimberský proces! A jak mohou mnozí naši občané
nevědět, že určité zlepšování životní úrovně v době komunistického režimu bylo jen
důsledkem přirozeného vývoje a technického rozvoje v celém světě a bylo vedeno snahou dohnat
Západ? Také Hitler odstranil například nezaměstnanost v Německu a snažil se vytvořit světovou
říši. Budeme ho za to chválit?

A nestačí připomenout našim spoluobčanům, že komunismus ve světě má na svědomí asi sto milionů
lidských životů?

Hajme naši demokracii! Snad ještě není pozdě!

Leo Žídek, předseda politické komice KPV ČR

Ing. František Šedivý, 1. místopředseda KPV CŘ

MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV CŘ