Spravedlnost pro Marii Švejdovou — Rekonstrukce soudního procesu po 50 letech

Účinkovali v dopodrobna zrekonstruovaném soudním procesu s nevinnou obětí násilné
zemědělské kolektivizace — statkářkou Marií Švejdovou. Tato žena se “provinila“ tím,
že násilné kolektivizaci čelila s neochvějnou statečností. Používala svůj zdravý rozum
a nenechala se nikdy přesvědčit kolektivizační propagandou.

Související odkaz:

Dokumentární film Pavla Křemena sleduje nejen divadelní rekonstrukci soudního procesu, ale také
reakce studentů práv, kteří postupně tehdejší zrůdnou soudní mašinérii na vlastní
kůži poznávají. V dokumentu uvidíme také historika práv Jana Kuklíka, historika
vězeňství Aleše Kýra, dceru paní Švejdové Jarmilu Martínkovou, ale také Lucii Juřičkovou,
která Marii Švejdovou v divadelní rekonstrukci přesvědčivě ztvárnila.

Režisérovi Pavlu Křemenovi se v dokumentu podařilo působivě zachytit osud neobyčejně statečné ženy,
které komunistický režim mnohonásobně ublížil.

O její skutečnou a úplnou morální rehabilitaci se kupodivu museli pokusit až studenti,
kteří si v jejím příběhu zahráli. Marie Švejdová byla totiž v roce
1990 v rehabilitačním řízení částečně očištěna, ale zůstal jí takzvaný
„zbytkový trest“ za urážku tehdejších komunistických činitelů.

Z deníku Marie Švejdové je zřejmé, že se ve vězení nevzdávala a stále
usilovala o obnovení svého procesu. Napsala si do něj: „Trvám na provedení obnovy
a nechci ztratit naději, že se najde někdo spravedlivý, kdo se ujme člověka celý život těžce
pracujícího.“

Zdroj: www.ceskatelevize.cz